Actueel beeld dijkversterking op waterveiligheidsportaal

Om de veiligheid van Nederland te kunnen borgen ten opzichte van het water wordt continue gewerkt aan het verbeteren ervan, dit wordt onderandere gedaan door het verbeteren van de omringende dijken.

Vanaf 2017 gelden hiervoor nieuwe normen, gebaseerd op de overstromingskans. Deze zijn opgenomen in de Waterwet. De beoordeling gebeurt met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI)

Op het waterveiligheidsportaal is een actuele kaart te vinden met veel informatie over de huidige status en de toekomstige plannen per dijkvak.

 

De dijk bij Waarde

De voorbereidingen starten dit jaar en de uitvoering staat gepland tussen 2027 en 2029. In de Zimmermanpolder is hievoor al een proefvak aangelegd, de dijk wordt iets hoger en met nameĀ  landinwaarts verbreed.

Naar overzicht