Kerken

In Waarde zijn er twee kerken:

  • De tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) behorende Hervormde gemeente komt samen in de oude dorpskerk aan de Raadhuisstraat 15.
    De oude dorpskerk van Waarde is vermoedelijk gesticht kort na het jaar 1222. Dat had te maken met de Cisterziënzers, die in deze omgeving een grangia (uithof, in de vorm van een agrarisch bedrijf) bezaten en evenals op veel andere plaatsen in de provincie bedijkingswerkzaamheden hebben verricht. In de 15de eeuw was sprake van een grote stenen hallenkerk met toren. Mogelijk waren er drie beuken, maar waarschijnlijk was het een tweebeukige hallenkerk. In 1589 werd het gebouw in de as gelegd. Daarbij bleven alleen de zuidbeuk en de sacristie gespaard. De zuilen van de noordbeuk zijn nog altijd te zien in de noordmuur van de kerk. Doordat de noordbeuk verdween staat de uit het laatste kwart van de 14de eeuw daterende toren zo op het oog een beetje eenzaam ten zuiden van de zuidbeuk.

 

  • De Gereformeerde Gemeente is in 1933 geïnstitueerd en vormde daarvoor vanaf 1907 een afdeling van de gemeente van Krabbendijke. Sinds 1925 kerkte de gemeente in een kerk aan de Havenstraat 3. Dit gebouw is diverse malen verbouwd en uitgebreid. Nadat het kerkgebouw opnieuw veel te klein werd is een nieuwe kerk gebouwd, de Adullamkerk, aan de Meezeweg. Deze is in 2010 geopend.