Dorps-app en Buurtpreventie

Waarde heeft 2 WhatsAppgroepen die de saamhorigheid en veiligheid helpen verbeteren:

Buurtpreventie-Waarde

De Buurtpreventie -app is uitsluitend voor preventieve zaken zoals een vermissing, een calamiteit of een nadere noodsituatie.

Dorps-App-Waarde

De Dorps-App heeft een wat opener en algemener karakter. deze is meer bedoeld voor verloren of gevonden huisdieren/voorwerpen, een tip, vraag of het plaatsen van een activiteit die betrekking heeft op ons dorp. Dit alles met als doel om elkaar te helpen en de leefbaarheid van Waarde te verbeteren.

Leon de Bat is hoofdbeheerder van beide Apps.

Wilt u, als inwoner van Waarde, worden  toegevoegd in een van de App’s? stuur dan een berichtje naar Leon: 06-22511741

Update: Momenteel tellen de beide App’s zo rond  250 leden, sinds kort is het maximum aantal leden voor Whatsapp groepen opgehoogd naar 512!
Wilt u zich laten toevoegen dan is dat geen enkel bezwaar, even een bericht naar de beheerder is voldoende.