Dorpsraad Waarde

Sinds 26 maart 1992 is er in Waarde een dorpsraad.
Het doel van de dorpsraad Waarde is om de belangen van de inwoners van Waarde, samen met de gemeente Reimerswaal, optimaal te behartigen.

Daarnaast probeert de dorpsraad alle mogelijke initiatieven te ondersteunen om de leefbaarheid in Waarde te verbeteren.

De dorpsraad werkt nauw samen met de stichting dorpshuis MeerWaarde.
Beide staan onder leiding van hetzelfde dagelijks bestuur.
Voor specifieke taken zijn interne subcommissies benoemd.

De dorpsraad houdt de inwoners van Waarde door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van actuele zaken in en rond Waarde.

 

De dorpsraad bestaat uit de volgende personen:

Kees Goud (voorzitter)
Joost Nieuwenhuijse (secretaris)
Richard Harthoorn (penningmeester)
Marc Brouwer
Kees Duinkerke
Jopie van de Griek
Sandrina van Iwaarden
Cora Nagelkerke (notulist)
Lenny Staal
Tona Verburg

Hieronder kunt u de laatste door de Dorpsraad uitgegeven nieuwsbrieven downloaden: