Presentatie ruimtelijke ontwikkeling Waarde

Woensdag 20 maart 2024 is er vanuit Gemeente Reimerswaal een informatieavond verzorgd t.b.v. de ruimtelijke ontwikkeling in de kern van Waarde.

De behoefte in Waarde is door de gemeente als volgt gedefinieerd:

  • Waarde vergrijst relatief snel. Dit vraagt om geschikte bestaande en nieuwe woningen voor ouderen.
  • Gezinnen vormen de grootste groep huishoudens en dit blijft de komende jaren zo. Dit vraagt om (ruime) eengezinswoningen.
  • Om jongeren (stellen) perspectief te bieden proberen we kleinschalige projecten voor starters te realiseren.

Waar hebben we mee te maken?

Knelpunten

  • Het gebouw van de basisschool is aan vervanging toe.

 Kansen

  • Met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties kan worden voorzien in de behoefte aan woningen in de kern voor verschillende doelgroepen.
  • De vervangingsopgave van de basisschool biedt mogelijkheden voor een integrale aanpak in combinatie met de nieuwbouwopgave voor woningen.

 Wat willen we bereiken?

Voor Waarde is het van belang dat de kernkwaliteit van Waarde: ‘goed wonen in rust en ruimte’ optimaal wordt gewaarborgd.

Hoe pakken we het aan: strategie/projecten?

  • De woonbuurt Dorpszicht wordt afgerond en nieuwe mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Weelweg worden onderzocht.
  • Woningbouwontwikkelingen worden in combinatie met de vervangingsopgave van de basisschool ter hand genomen.
  • Indien verplaatsing van de basisschool kan worden gerealiseerd, kan de vrijkomende locatie een nieuwe invulling krijgen met woningen.

 

Stel uw vragen of geef uw suggesties en aandachtspunten per mail aan ons door: m.kap@reimerswaal.nl o.v.v. Ruimtelijke ontwikkelingen Waarde

 

De presentaites kunt u hieronder bekijken:

Presentatie bewonersavond Waarde RO

Presentatie bewonersavond Weelweg-BS D’n Akker-Waarde versie RWPO-0.2

Een overzicht van de vragen en antwoorden die tijdens de presentatie naar voren kwamen:

Ontwikkeling Waarde-Bewonersavond 20-3-2024_ vragen-antwoorden en acties def

Naar overzicht