Rijkswaterstaat plaatst meetsysteem langs Westerschelde

Rijkswaterstaat plaatst HF radar meetsysteem voor het beter in kaart brengen van wervelstroom in de Westerschelde 

23 mei is een presentatie gehouden door Rijkswaterstaat betreft het plaatsen van een meetsysteem om de stroming van de Westerschelde beter in kaart te brengen.

Omdat de huidige informatievoorziening rond de dwarsstroom in de Westerschelde beperkt is wordt een nieuw meetsysteem ingericht.

Dit geeft een beter beeld van stromingsrichting en snelheid. ook is de data met het nieuwe systeem 24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar.

Degenen die hier gebruik van gaan maken zijn onder andere de Loodsen en verkeerspost Hansweert.

Bij Waarde zullen hiervoor 2 meetlocaties worden ingericht:

1 Aan de Westveerdijk en 1 bij de Radartoren.

15 juli 2022 zal een start worden gemaakt met het plaatsen van het meetsysteem. Naar verwachting zal eind 2022 het systeem operationeel zijn.

 

Voor meer info kunt u onderstaande presentatie bekijken welke tijdens de presentatieavond in Waarde is getoond:

HF radar Zuidergat Belanghebbenden Waarde

Update voortgang 19-7-2022

Een broedvogelcheck eind juni heeft uitgewezen dat er op 1 van de 3 locaties nog gebroed werd door een strandplevier. De volgorde van de bouw activiteiten is hierop aangepast.

Er zal 25 juli gestart worden op de locatie Walsoorden, daarna op locatie Waarde-Radartoren en als laatste Waarde-Westveerdijk.

Gelet op de doorlooptijd per locatie (1-2 weken) is de locatie Westveerdijk in augustus in de planning opgenomen. De start aldaar is nog afhankelijk van de resultaten van een 2e broedvogelcheck eind juli.

Mocht deze positief uitvallen dan zal er op 1 augustus worden gestart en anders wordt er gewacht tot 15 augustus.

Als alles volgens planning verloopt (en er eind juli geen broedvogels meer worden aangetroffen) dan kunnen de installatiewerkzaamheden voor eind augustus worden afgerond.

Foto’s van de voortgang van de installatie:

De eerste meetresultaten!

Naar overzicht