31 mei – Dorpshuis Waarde: Oproep aan geïnteresseerde inwoners van Waarde

Woensdag 31 mei 19.30 uur in het dorpshuis

Allereerst zal ik me even voorstellen, mijn naam is Tom ’t Hart en ik ben student aan de Hogeschool Zeeland, opleiding Watermanagement. Samen met andere studenten en onderzoekers voeren we momenteel een onderzoek uit naar oplossingen voor de waterveiligheid in de context van zeespiegelstijging. We zijn in dit onderzoek geïnteresseerd in de mening van Zeeuwen over mogelijkheden om ons daartegen te beschermen.

Ons doel is om groepsgesprekken te organiseren in verschillende dorpshuizen rondom de Westerschelde. Hoe kunnen we voor toekomstige generaties bescherming bieden tegen de zee? Kunnen we doorgaan op de huidige voet, of moet het anders? Wat zijn de mogelijkheden, en wanneer moeten we beginnen? Per bijeenkomst zoeken we ongeveer 8-10 personen die het leuk vinden om hierover met ons in gesprek te gaan. De deelnemers hoeven geen kennis te hebben van zeespiegelstijging, dijken of hoogwater. Inwoners die graag mee willen doen aan een van deze sessies worden beloond met een VVV-bon ter waarde van 30 euro.

Graag aanmelden via de beheerder van het dorpshuis: pimvani@kpnplanet.nl

Met vriendelijke groet,

Tom ’t Hart (student) en Teun Terpstra (onderzoeker

Naar overzicht