23-05-2014: Opening permanente expositie van het verdronken land van Valkenisse.

Opening permanente expositie van het verdronken land van Valkenisse.