Gereformeerde Gemeente te Waarde

Binnen de gemeente zijn de volgende verenigingen en commissies actief:

 

Jeugdverenigingen

De Adullamkerk heeft voor de jonge gemeenteleden diverse leuke en gezellige verenigingen. Voor de kinderen op de basisschool wordt er één keer in de maand op woensdagmiddag kinderclub georganiseerd. Tijdens deze middag horen de kinderen een vertelling uit de Bijbel en knutselen ze iets moois in elkaar.

Voor de oudere jeugd zijn er een +12, +14 en +16 jeugdvereniging. Deze verenigingen komen één keer in de twee/drie weken op zaterdagavond bij elkaar. Dit zijn avonden met “meerwaarde”. Op deze avonden wordt samen nagedacht over diverse Bijbel gerelateerde onderwerpen. Daarnaast staat een stuk ontspanning en samenbinding centraal.

Vrouwenvereniging

De Adullamkerk heeft voor de vrouwelijke leden een vrouwenvereniging die goed bezocht wordt. Deze vereniging komt één keer in de drie weken op woensdagavond bij elkaar. Bezinning, onderlinge ontmoeting, het bezoeken van gemeenteleden en het steunen van goede doelen staat centraal.

Moederochtenden

Eén keer in het kwartaal wordt speciaal voor (jonge) moeders een moederochtend georganiseerd. Naast het elkaar ontmoeten en uitwisselen van ervaringen, wordt deze ochtend stilgestaan rondom een onderwerp. Vaak is dit gerelateerd aan onderwerpen rondom de opvoeding van (jonge) kinderen in Bijbels perspectief.

Bijbelkring

De bijbelkring komt één keer in de maand op een woensdag- of donderdagavond bij elkaar. Tijdens deze avond wordt een inleiding gehouden en worden de vragen van de Bijbelstudie, die thuis zijn voorbereid, met elkaar besproken.

Jonge Lidmatenkring

Voor de jonge lidmaten van de gemeente is er een jonge lidmatenkring. Deze groep komt één keer in de maand op woensdag- of donderdagavond bij elkaar. De opzet is vaak hetzelfde als de Bijbelkring. Er wordt met elkaar nagedacht over een Bijbel gerelateerd onderwerp. De bijbehorende vragen worden met elkaar besproken. Daarnaast staat ook ontmoeting en samenbinding centraal.

Jeugdkoor:

Op iedere dinsdagavond repeteert het jeugdkoor. Daarnaast is er regelmatig een uitvoering met andere koren. Het doel van het jeugdkoor is oefenen in het zingen en het gemeente-zijn bevorderen.

Naast deze verenigingen zijn er nog diversen andere activiteiten. Zo is er een EHBO- commissie, activiteitencommissie, zendingscommisie etc.. 

Op deze pagina vindt u informatie over de Gereformeerde Gemeente van Waarde