Hervormde Gemeente Waarde

Hervormde Gemeente Waarde

Waarde was in de 12de eeuw nog slechts een schorrengebied.
De komst van de Vlaamse Cisterciënzers naar Zuid-Beveland in de jaren 80 van de 12de  eeuw is voor de geschiedenis van Zuid-Beveland van grote betekenis geweest. Het precieze stichtingsjaar van de kerk van Waarde is niet bekend, wel weten we dat er in 1251 al een kerk was in Waarde. Waarschijnlijk een eenvoudig houten gebouw. Het huidige kerkgebouw, een zgn. hallenkerk, dateert van eind 14de  eeuw.

De ambachtsheren hadden in de parochie veel macht. Zij konden, bij pastoor vacatures, familieleden of relaties aan een inkomen helpen. Dat de kwaliteit van zielzorg hierbij niet altijd voorop stond is duidelijk.
Toen Maarten Luther in 1517 zijn stellingen te Wittenberg bekend maakte vonden zijn opva
ttingen dan ook onmiddellijk weerklank.
In september 1578 kwam het tot een uitbarsting en werden kerken in bezit genomen door de Protestanten. Uit de handelingen van de provinciale  Synode van Zeeland blijkt dat er diverse dorpen (waaronder Waarde) zijn, die wat de kerk betreft, voorzien kunnen worden van een predikant. Vanaf  1578 tot 1583 kerkte men in Kruiningen.

In 1583 kreeg Waarde dus haar eerste predikant. Het was een ongelukkig begin, want op 10 april 1589 werd de kerk door de bliksem getroffen en brandde gedeeltelijk af. Van de oorspronkelijke tweehallen kerk werd slechts één beuk hersteld.

De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente Waarde en is gezichtsbepalend voor het dorp Waarde. De gemeente is zeer gehecht aan het kerkgebouw.
Wekelijks is de kerk in gebruik voor de eredienst. Ook is de kerk beschikbaar voor culturele activiteiten zoals concerten en aangewezen als locatie voor het voltrekken van burgerlijke huwelijken.
De Hervormde Gemeente is klein en heeft ongeveer 380 leden en een eigen predikant.

Zie ook www.hervormdegemeentewaarde.nl